Är det ok att spola ner någon av er kattsand i toaletten?

Spola aldrig ner Ever Clean i toaletten –det är inte nedspolningsbar kattsand. Ever Clean är en klumpbildande kattsand vilket betyder att den kan täppa till avloppet och orsaka stopp eller till och med skada septiska system. Korrekt bortskaffande av kattsand i hushållssoporna förhindrar också spridningen av toxoplasmos i den marina miljön.

Våra Produkter