Sekretess och användarvillkor

Access to and use of this Clorox site is subject to the following terms and conditions and the laws of England and Wales.

1. Ägare av hemsida

Hemsidan drivs av Tree of Pets AB med en officiell licens från CBEE Europe Ltd. Tree of Pets AB använder EverCleans varumärke och logotyp under licens. Allt innehåll på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat.

2. Behandling av personuppgifter

Vi på Tree ofPets värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som vi använder sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) inom EU/ESS. Läs mer om vår integritetspolicy här.

3. Syftet med insamling av personuppgifter

På Tree of Petsbehandlar vi personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ge information om våra produkter och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar och supportärenden. De personuppgifter vi behandlar är bland annat namn, e-postadress och IP-adress, alltså information som kan härleda till dig som person. Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

4. Laglig grund

Vi på Tree of Pets behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

5. Ditt godkännande

Genom att lämna ifrån digdina personuppgifter på vår hemsida samtycker du till att vi på Tree of Pets använder dina uppgifter för att förbättra våra tjänster, produkter och service. Genom att lämna ifrån dig dina personuppgifter till oss på Tree of Pets samtycker du även till attmotta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter självklart att du uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Vi äger även rätten till att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Tree of Pets, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via e-post tillinfo@treeofpets.seeller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Tree of Pets att vidta rättelseåtgärder.

5. Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt informationen nedan.

Tree of Pets AB
Linjalvägen 3
187 66 Täby
info@treeofpets.se
+46 (0)8 -630 73 00