Vad är skillnaden mellan träbaserad, kristallbaserad och lerbaserad kattsand?

Träbaserad kattsand är billigare och ett sämre alternativ till icke-klumpbildande lera. Kristallkattsand är ett kemikaliebaserat alternativ till icke-klumpbildande kattsand, vilket har hög absorptionsförmåga.

Ever Clean erbjuder endast klumpbildande kattsand baserat på bentonitlera. I våra tester har bentonitlera konsekvent presterat mycket bättre än andra alternativ. Faktum är att våra resultat visar att EverClean kan räcka upp till två månader, vilket i sin tur innebär färre byten av kattlådan vilket sparar pengar.

Våra Produkter